Gemma GalganiZákladné údajeŽivotopisFotogalériaGemmine slováZázraky a milostiLinky/LiteratúraSlovníčekModlitbyO stránke/Kontakt

Modlitby

Na tomto mieste uvádzame modlitby k svätej Gemme, ale aj niektoré jej vlastné modlitby. Dúfame, že časom ich tu bude viac a viac.

1. Modlitba svätej Gemmy
2. Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy na vyprosenie osobitnej milosti
3. Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy za chorých a zoslabnutých
4. Modlitba na poďakovanie za udelenú milosť


Modlitba svätej Gemmy

Ó, môj ukrižovaný Bože, zhliadni na mňa pri Tvojich nohách; neodháňaj ma, keď som pred Tebou ako hriešnica. V minulosti som Ťa nesmierne urážala, môj Ježiš, ale už to neurobím.

Pred Teba, ó Pane, kladiem všetky svoje hriechy; rozjímala som o Tvojich utrpeniach a viem, aká veľká je cena Tvojej Predrahej Krvi, ktorá tečie z Tvojich žíl.

Ó, môj Bože, v tejto chvíli privri oči pred nedostatkom mojich zásluh, a keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som viac necítila bremeno mojich hriechov, lebo toto bremeno, Drahý Ježiš, ma ťaží nad každú mieru.

Pomôž mi, môj Ježiš, lebo túžim stať sa dobrá, nech to stojí čokoľvek; odstráň, znič, úplne vykoreň všetko, čo nájdeš vo mne proti Tvojej svätej vôli. Tiež Ťa
prosím, Pane Ježišu, osvieť ma, aby som bola schopná kráčať v Tvojom svätom svetle. Amen.


Modlitbu preložil z anglického originálu Juraj Janák.


Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy
na vyprosenie osobitnej milosti

Deň 1
Najsúcitnejšia panna, svätá Gemma, počas tvojho krátkeho života na zemi si dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky a bola si hodna nosiť na svojom tele znaky utrpenia nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, ktorí tak veľmi potrebujeme Božie Milosrdenstvo, a pre svoje zásluhy a na tvoj príhovor nám vypros osobitnú milosť, o ktorú vrúcne žiadame.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


Deň 2
Ó, dôstojná snúbenica Božieho Baránka, ktorý pasie medzi ľaliami, ty si vždy zachovala nevinnosť a nádheru panenstva, dávajúc svetu žiarivý príklad najvznešenejších čností. Zhliadni milostivo z výšin neba na nás, ktorí ti dôverujeme, a vypros nám milosť, ktorú tak vrúcne žiadame.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


Deň 3
Ó, láskavá panna, sv. Gemma, hodna všetkého obdivu, počas tvojho života na tomto svete stala si sa v Božích očiach najvzácnejším drahokamom, žiariacim každou čnosťou. Zhliadni láskavo na nás, ktorí sa k tebe utiekame v pevnej nádeji, že prostredníctvom tvojho láskavého príhovoru túto milosť dosiahneme.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


Modlitbu preložil z anglického originálu Juraj Janák.


Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy
za chorých a zoslabnutých

Deň 1
Ó, neporušená obeť, sv. Gemma, tvoj život sa strávil v sladkom plameni lásky k Bohu a k blízkym. Vo svojom krehkom tele a citlivom srdci si trpela mučivé bolesti a trpké straty blízkych. Zľutuj sa nad všetkými, ktorí sa namáhajú pod krížom telesného utrpenia, nad všetkými, ktorí žialia nad svojimi chorými blízkymi. Dobrotivo vypros uzdravenie našich chorých a obráť náš smútok na radostnú vďačnosť voči tebe, lebo do teba vkladáme svoju dôveru.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.


Deň 2
Ó, nežná a veľkodušná sv. Gemma, tvoje srdce bolo tak hlboko pohnuté biedou tohto smrteľného života, že úbohí, chorí a hriešnici v tebe našli súcit a štedrosť a dôverovali v účinnosť tvojich modlitieb. Aj my dvíhame dôverčivé oči k tebe uprostred krížov, chorôb, pokušení života. Prihovor sa za nás pred Božím trónom za všetky naše duchovné a časné potreby, obzvlášť za prinavrátenie zdravia tým, čo sú okolo nás a ktorí nám sú drahí.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.


Deň 3
Ó, hrdinská milovníčka Ukrižovaného Ježiša, tvoj život bol predĺženým pokáním, ustavičnou a horiacou modlitbou, strávenou pod Krížom s našou Matkou Bolestivou. Teraz v nebi, keď sa tešíš z ovocia svojho svätého života, vypros milosť a útechu pre hriešne ľudstvo. Ponúkni svoje pokánie a modlitby Ježišovi a Márii a pošli útechu smútiacim, nádej zúfalým, zdravie chorým. Pamätaj na našich drahých na lôžkach bolesti. Prihovor sa za nich, aby získali zdravie, aby tak mohli slúžiť nášmu milujúcemu Spasiteľovi s novou horlivosťou a vernosťou.

Otče náš, Zdravas', Mária, Sláva Otcu.


Modlitba na poďakovanie za udelenú milosť

Ó, pokorná panna, sv. Gemma, k akej moci ťa Boh povýšil! Vzývajú ťa tí, ktorí trpia bolesti a súženia v tomto slzavom údolí. A ako sme sa presvedčili, vzývaním tvojho mena sú zázraky a milosti udeľované denne. Nech je zvelebený Boh, že ti dal takú moc, aby si nám pomohla! Vďační za tvoju láskyplnú dobrotu sa rozhodujeme napodobňovať tvoje cnosti, aby sme sa jedného dňa smeli pripojiť k tebe v Nebi a zjednotiť sa s tebou vo večnom choráli vďaky vzdávania.[Späť na začiatok stránky]